20 projects, 99% translated

Name Progress Total Need Translation Last Activity
Add-ons
99
24377 275 2015-07-31 07:40 (besnik)
BrowserID
100
1073 0 2014-12-15 23:29 (besnik)
BrowserID BigTent
100
136 0 2013-07-17 10:30 (besnik)
Bugzilla Component Descriptions
100
121 0 2010-06-22 10:23 (besnik)
Do NOT translate (Marketplace Light)
99
456 6 2014-11-24 10:19 (besnik)
Find My Device
100
410 0 2014-10-24 18:55 (besnik)
Firefox Accounts
100
1198 0 2015-07-22 11:44 (besnik)
Firefox Flicks contest
99
6708 3 2014-11-03 12:29 (besnik)
Firefox Hello
98
462 8 2015-04-14 19:15 (besnik)
Firefox Input
100
998 0 2015-07-21 08:56 (besnik)
Glow
100
742 0 2014-05-14 10:37 (besnik)
Marketplace
99
10591 38 2015-07-21 10:33 (besnik)
Marketplace Commbadge
100
316 0 2015-04-07 11:02 (besnik)
Marketplace Fireplace
97
1384 48 2015-07-22 10:19 (besnik)
Marketplace Spartacus
100
453 0 2015-05-01 16:30 (besnik)
Marketplace Stats
100
220 0 2015-05-01 16:29 (besnik)
Marketplace Zippy
100
84 0 2014-12-10 15:53 (besnik)
Mozilla Developer Network
95
7797 391 2015-03-01 11:24 (besnik)
Mozillians
100
2799 0 2015-07-21 08:48 (besnik)
Support Mozilla
99
13312 23 2015-07-22 11:38 (besnik)
  • Translated
  • Needs work
  • Untranslated